KREATYWNE ZAJĘCIA

W naszym żłobku przykładamy dużą uwagę do kreatywnego spędzania czasu naszych podopiecznych. Przemyślane zajęcia dla najmłodszych gwarantują ich prawidłowy rozwój oraz wspomagają odkrycie ukrytych talentów.

Bawiąc się, dziecko uczy się poruszać w świecie właśnie dlatego,
że robi na niby to, co później będzie musiało robić naprawdę.

Umberto Eco

Zabawy przyrodniczo-ekologiczne

Edukacja przyrodnicza i ekologiczną wykorzystuje wiele interesujących treści, które pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczy dzieci szacunku do otaczającego świata rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony. Obserwujemy zjawiska przyrodnicze podczas spacerów oraz wycieczek, robimy doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi, uczestniczymy w działaniach mających na celu ochronę środowiska hodowlę i pielęgnację roślin w salach.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne , to  typ zajęć bardzo lubiany przez dzieci. Mają one na celu nauczyć czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw, ale również zachęcić do zdrowego odżywiania.

Zajęcia z chustą Klanza

Łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta Klanzy dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

Język angielski

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Dzieci podczas zabaw poznają język wszystkimi zmysłami. Wykonujemy ćwiczenia fizyczne z elementami gimnastyki przy okazji wzmacniając swoje ciało, jednocześnie przyswajając język obcy.

Zajęcia dydaktyczne

Dostosowane są do potrzeb i umiejętności dzieci w wieku  Naszych maluchów. Aktywności te są  związane z zainteresowaniami dzieci, porami roku, świętami, świętami nietypowymi  i innymi uroczystościami.

Muzykoterapia

Wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza, lęk, poprawia samoocenę. Sprawia, że dziecko może uwolnić się od wszelkich zahamowań, ma szansę zapomnieć o trudnościach i skorzystać z muzyki jako środka, który pozwoli uwolnić własne możliwości. Muzykoterapia kształci m.in  koncentrację uwagi oraz pamięci bezpośredniej, daje szansę na wyrażeni siebie, własną ekspresjią odblokowuje uczucia, pobudza uczuci estetyki .

Zabawy manipulacyjne

Celem  takich zabaw jest  rozwój zręczności i koordynacji ruchów. Dzieci usprawniają pracę dłoni – palce i nadgarstki; usprawniają proces myślenia i koncentracji, ćwiczą cierpliwości i wytrwałości. Budowanie konstrukcji z klocków, budowanie  i burzenie budowli , nakładanie kółka na piramidę, dopasowywanie odpowiednich kształtów do otworów, układanie puzzli - tego typu zabawy towarzyszą nam w ciągu dnia.

Zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne

Zajęcia sensoryczne dla dzieci mają na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów – wzroku, słuchu, węchu i smaku. Zajęcia w naszej placówce prowadzone są w formie zabawy – dzieci poznają świat poprzez taniec, śpiew, tory przeszkód, prace plastyczne i techniczne.

Dogoterapia

Zajęcia z dogoterapii prowadzone są przez instruktora dogoterapi, który pracuje nad przełamaniem lęku przed czworonożnymi przyjaciółmi oraz pogłębia z nimi kontakt. Zajęcia te pozwalają rozwijać aktywność fizyczną dzieci poprzez zabawy z psem, rozwijają też mowę porozumiewając się z czworonożnym przyjacielem, pobudzają  zmysły.

Zajęcia logopedyczne

Obecnie kładzie się bardzo duży nacisk na profilaktykę logopedyczną, ponieważ nie tylko zapobiega powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce. Logopeda bada stopień rozwoju mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego dziecka. Takie zajęcia rozwijają umiejętności językowe, motoryczne i myślowe.

Rytmika

Zajęcia z rytmiki mają niezwykle korzystny wpływ na rozwój dziecka. Dzieci uczą się pracy w zespole, rozwijają zdolności językowe, a oprócz tego stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózg. Jest to wspaniały trening pamięci i koncentracji, a ponadto dzieci się uczą logicznego myślenia.

Zajęcia plastyczne

Nie tylko rozwijają wrażliwość, kształtują poczucie estetyki, ale są również  formą ćwiczeń motoryki małej. Swobodna ekspresja plastyczna pomaga w regulacji emocji, ponieważ rozładowuje napięcia, pełni funkcję kompensacyjną oraz wzbudza pozytywne emocje. Zajęcia plastyczne w naszej placówce  inspirują dzieci, pobudzają do kreatywnego działania i zaznajamiają je z różnymi technikami.

Bajkoterapia

Bajkoterapia to inaczej  terapia poprzez bajki. Czytając  bajki możemy pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. lęki lub pierwsze dni w żłobku. Wszystkie dzieci lubią je słuchać, a szczególnie te najmłodsze, dlatego tego typu zajęcia odbywają się kilka razy w ciągu tygodnia w każdej grupie.

A na naszych zajęciach bawimy się tak:

minimini

MiniMini to krakowska sieć żłobków i przedszkoli stworzona z myślą o najmłodszych. To u nas dzieci czują się jak w drugim domu, bezpiecznie i kreatywnie spędzając czas.

© 2017 MiniMini Żłobki i Przedszkola

GALERIA